PI/2020/141 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/141
Dátum začiatku PK: 17.07.2020
Dátum konca PK: 30.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 30.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)