PI/2020/101 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18604/2020/SCDPK/43346
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/101
Dátum začiatku PK: 15.06.2020
Dátum konca PK: 26.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)