PI/2019/97 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 76/ORPS/2019-264
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.; návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/97
Dátum začiatku PK: 03.04.2019
Dátum konca PK: 09.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)