PI/2019/58 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5455/2019-6.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/58
Dátum začiatku PK: 01.03.2019
Dátum konca PK: 07.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 01.03.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 07.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)