PI/2019/326 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy, ročnej správy o využívaní investície a informačnej tabule

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 33032/2019/SCR/94379
Podnet: Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/326
Dátum začiatku PK: 21.11.2019
Dátum konca PK: 04.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)