PI/2019/29 Návrh zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.02.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. Princíp novej právnej úpravy.
Tak ako je uvedené aj v predbežnej informácii k návrhu zákona, problematika informačného systému je riešená už v rámci § 103 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Preto APZ považuje za dôležité objasniť, či v súvislosti s návrhom zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva dôjde aj k novelizácii zákona o odpadoch, resp. ak áno, tak v akej miere.  
Bude v konečnom dôsledku problematika informačného systému odpadového hospodárstva ponechaná iba v osobitnom zákone alebo predkladateľ plánuje vytvoriť dichotómiu dvoch právnych predpisov? Ak áno, ako bude riešený ich vzájomný vzťah?  
2. Efektívne využívanie verejných financií a funkčnosť systému.
Dovoľujeme si apelovať na predkladateľa, aby boli na elektronizáciu odpadového hospodárstva efektívne využité verejné financie. Rovnako poukazujeme na potrebu plne integrovať do informačného systému existujúce, funkčné systémy ktoré sú vybudované a prevádzkované povinnými osobami a koordinačnými centrami pre jednotlivé prúdy odpadov.