PI/2019/279 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11200/2019-3.3
Podnet: Potreba zmeny zonácie územia Košického kraja na zabezpečenie efektívnejšieho monitorovania a hodnotenia kvality ovzdušia
vzhľadom na významnosť vplyvu emisií veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na okolie.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/279
Dátum začiatku PK: 04.10.2019
Dátum konca PK: 18.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 04.10.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)