PI/2019/275 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10978/2019-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/275
Dátum začiatku PK: 24.09.2019
Dátum konca PK: 07.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)