PI/2019/271 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18230/2019-M_OPVA
Podnet: na základe návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
ktorý je vykonávacou právnou úpravou k prijatému ústavnému zákonu č. 99/2019 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/271
Dátum začiatku PK: 11.09.2019
Dátum konca PK: 24.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 18.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)