PI/2019/269 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S12763-2019-ORP-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/269
Dátum začiatku PK: 10.09.2019
Dátum konca PK: 21.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)