PI/2019/267 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestovný ruch
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25009/2019/SCR/66938
Podnet: uznesenie vlády SR č. 51/2019
úloha č. B.23
opatrenie č. 22
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/267
Dátum začiatku PK: 09.09.2019
Dátum konca PK: 11.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)