PI/2019/263 Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Juríková, Vanda, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Evidovanie a oddelené skladovanie rôznych druhov plastov nie je  v bežnej väčšej výrobnej firme možné...priestorovo, personálne ani organizačne. S XY zamestnancami je pracovník zodpovedný za odpady šťastný keď naučí ľudí separovať papier, plast, sklo, atď nieto rozlišovať a oddelene ukladať jednotlivé druhy plastov.