PI/2019/232 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0041/2019
Podnet: § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/232
Dátum začiatku PK: 02.08.2019
Dátum konca PK: 15.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)