PI/2019/225 Návrh ústavného zákona o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S11530-2019-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/225
Dátum začiatku PK: 25.07.2019
Dátum konca PK: 29.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 25.07.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)