PI/2019/188 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2781/2019-6.4
Podnet: Prijatie zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/188
Dátum začiatku PK: 28.06.2019
Dátum konca PK: 12.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)