PI/2019/166 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2019/10789-A1810
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015 (úloha č. 3 na mesiac október) - odklad povolený predsedom vlády SR na 31. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/166
Dátum začiatku PK: 11.06.2019
Dátum konca PK: 19.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)