PI/2019/156 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška MPSVR SR č. 22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13957/2019–M_OPVA
Podnet: zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/156
Dátum začiatku PK: 28.05.2019
Dátum konca PK: 03.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)