PI/2019/149 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: spis č. 2019/11140-A1810
Podnet: § 108a až 108c zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/149
Dátum začiatku PK: 22.05.2019
Dátum konca PK: 27.05.2019
Dátum ukončenia procesu: 22.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 22.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)