PI/2019/116 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16177/2019-2062
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/116
Dátum začiatku PK: 16.04.2019
Dátum konca PK: 26.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)