PI/2018/83 Návrh opatrenia MF SR z .... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Drenka, Ľudovít, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Ad bod 2. Ak je cieľom zosúladenie názvov klientov, zrejme Vám je už v momente vyhlásenia známy počet a zoznam klientov, pri ktorých došlo k zmene platných názvov.
Prečo nie je súčasťou predbežnej informácie aj tento zoznam? 
Z akého dôvodu potrebujú sudcovia Najvyššieho súdu chodiť na zahraničné služobné cesty?
Poprosím o odpoveď Vami preferovaným spôsobom, emailom!