PI/2018/83 Návrh opatrenia MF SR z .... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Drenka, Ľudovít, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Ad. bod 4 - spôsob vyjadrenia verejnosti - ak máme portále slov-lex rozšírený za cca 5 mil. o možnosť pripomienkovať predbežné informácie, zrejme je bod 4. nezmysel, a každý môže zadať svoje pripomienky cez portál!
Poprosím Vás, a zaslanie všetkých pripomienok, ako aj navrhovaný material.