PI/2018/83 Návrh opatrenia MF SR z .... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/007021/2018-32
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/83
Dátum začiatku PK: 11.04.2018
Dátum konca PK: 24.04.2018
Dátum ukončenia procesu: 24.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)