PI/2018/75 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/10840/2018-732
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/75
Dátum začiatku PK: 03.04.2018
Dátum konca PK: 16.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 03.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)