PI/2018/74 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o certifikačných kritériách, podmienkach certifikačného postupu, obsahových náležitostiach technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienkach výkonu auditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00200/2018-Op
Podnet: § 86 ods. 19 zákona č. 18/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/74
Dátum začiatku PK: 03.04.2018
Dátum konca PK: 11.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 03.04.2018
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)