PI/2018/6 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 53813/2017/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/6
Dátum začiatku PK: 10.01.2018
Dátum konca PK: 23.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 09.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)