PI/2018/43 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-089-221
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/43
Dátum začiatku PK: 26.02.2018
Dátum konca PK: 02.03.2018
Dátum ukončenia procesu: 05.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)