PI/2018/4 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 1412/2018/oLG
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/4
Dátum začiatku PK: 09.01.2018
Dátum konca PK: 22.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)