PI/2018/302 Predbežná informácia k novele zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme osobitný odvod zrušiť bez náhrady. Odvod predstavuje administratívnu záťaž, spôsobuje odklon od ideálu jednoduchého a prehľadného daňového systému, kanibalizuje výnosy DPPO a znižuje dividendu SPP a výnosy z tohto odvodu v súčasnej fiškálnej situácií nepredstavujú životne dôležitú položku pre verejné financie.