PI/2018/302 Predbežná informácia k novele zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019745/2018-77
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/302
Dátum začiatku PK: 27.12.2018
Dátum konca PK: 15.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.12.2018
Ukončenie štádia: 27.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.12.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)