PI/2018/298 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/020054/2018-621
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/298
Dátum začiatku PK: 20.12.2018
Dátum konca PK: 08.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)