PI/2018/296 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MS/68/2018
Podnet: návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/296
Dátum začiatku PK: 20.12.2018
Dátum konca PK: 08.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)