PI/2018/280 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 31313/2018/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/280
Dátum začiatku PK: 10.12.2018
Dátum konca PK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)