PI/2018/255 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S08481-2018-OZdV-28
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/255
Dátum začiatku PK: 15.11.2018
Dátum konca PK: 26.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)