PI/2018/252 Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OLVS-180/2018
Podnet: Plán hlavných úloh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/252
Dátum začiatku PK: 13.11.2018
Dátum konca PK: 15.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)