PI/2018/246 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEKRO-61-20/2018
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/246
Dátum začiatku PK: 07.11.2018
Dátum konca PK: 20.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)