PI/2018/243 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny viacročných nákladových skupín a podmienky pre zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S12021-2018-OPMZ-1
Podnet: § 28 ods. 12 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/243
Dátum začiatku PK: 29.10.2018
Dátum konca PK: 05.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)