PI/2018/236 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07421/2018/SVD/81819
Podnet: Na základe úlohy B.17. z uznesenia vlády SR č. 111/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/236
Dátum začiatku PK: 29.10.2018
Dátum konca PK: 13.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)