PI/2018/235 Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/17919/2018-77
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/235
Dátum začiatku PK: 26.10.2018
Dátum konca PK: 31.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)