PI/2018/232 Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017621/2018-295
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/232
Dátum začiatku PK: 25.10.2018
Dátum konca PK: 08.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 24.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)