PI/2018/205 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: VP TN-219/2018-PP
Podnet: Návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/205
Dátum začiatku PK: 25.09.2018
Dátum konca PK: 15.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)