PI/2018/203 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17626/2018/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/203
Dátum začiatku PK: 24.09.2018
Dátum konca PK: 28.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)