PI/2018/200 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 45740/2018/120
Podnet: § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/200
Dátum začiatku PK: 25.09.2018
Dátum konca PK: 08.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)