PI/2018/195 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEKRO-131-3/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/195
Dátum začiatku PK: 13.09.2018
Dátum konca PK: 26.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)