PI/2018/189 Predbežná informácia k vyhláške MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného a vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie pred tvorbou Vyhlášky MFSR

a) definíciu a metodiku čo všetko sa má zahrnúť do distribučných nákladov a ostatných nákladov a ako pravidelne sa majú zverejňovať informačné formuláre o zložkách poistenia dojednaného na  dobu neurčitú ?
b) či  je úmyslom legislatívy, aby klient dostal informáciu  o distribučných nákladoch pre daný konkrétny distribučný kanál, ktorý osloví o návrh poistenia alebo  tieto distribučné náklady budú "spriemerované" za všetky distrib. kanály ?  
c) s akými  admin. nákladmi na vyčíslenie a dopadmi pre poisťovne a/alebo aj poisťovne  na základe FOS pre implemetáciu vyhlášky MFSR počíta
d) ako slovenský FA pre slovenský subjekt sprostredkuje poistenie v poisťovni pôsobiacej na Slovensku v rámci FOS, bude povinný vzor IF rovnako pre každú poisťovňu bez rozdielu adresy sídla ( SK vs. FOS )? 
e) Kde sa bude a ako vyčíslovať daň z poistenia pre neživotné poistenie ? V ostatných nákladoch poisťovne ?