PI/2018/179 Zákon č. .../2018 o marketingovom fonde na podporu poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20208/2018
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/179
Dátum začiatku PK: 30.08.2018
Dátum konca PK: 12.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)