PI/2018/171 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7421/2018/SVD/z.63160
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/171
Dátum začiatku PK: 15.08.2018
Dátum konca PK: 28.08.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.08.2018
Ukončenie štádia: 15.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.08.2018
Ukončenie štádia: 28.08.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)