PI/2018/168 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Legnave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10270-2018-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/168
Dátum začiatku PK: 14.08.2018
Dátum konca PK: 04.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)