PI/2018/165 Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S09809-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/165
Dátum začiatku PK: 27.07.2018
Dátum konca PK: 08.08.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia: 27.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia: 08.08.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)