PI/2018/160 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S093331-2018-OI
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/160
Dátum začiatku PK: 23.07.2018
Dátum konca PK: 27.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.07.2018
Ukončenie štádia: 23.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.07.2018
Ukončenie štádia: 27.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)