PI/2018/16 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní dotácie na rozvoj lesného hospodárstva a zhodnotenie surového dreva pochádzajúceho z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 900/2018-710
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/16
Dátum začiatku PK: 17.01.2018
Dátum konca PK: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)